معلومات مفید در رابطه به کمپیوتر

در رابطه به کمپیوتر

تعریف کمپیوتر

کمپیوتر : از کلمه comput به معنی حساب کردن گرفته شده است . بناْ کمپیوتر بنام حساب کننده یاد میشود . در ابتداء از کمپیوتر برای حل مسایل حسابی کار گرفته میشد . ولی کمپیوترهای امروزی علاوه بر مسایل حسابی در مورد مختلف و تمام عرصه های زنده گی بکار برده میشود . که آنرا طور ذیل تعریف کرده میتوانیم .

کمپیوتر : یک ماشین الکترونیکی ( برقی ) بوده که معلومات اولیه ( data ) داده شده را تحت پروسس قرار داده . بعد از تحلیل و تجزیه نتایج مطلوبه را به سرعت و دقت ارائیه و یا حفظ هم میتواند .

 

+ نوشته شده در  ساعت   توسط شکیلاجان  |